බෝග වගා අස්වනු නෙළිම හා සැකසීමට අදාල වන යාන්ත්‍රික උපකරණ


කෘෂීකර්මාන්තයේදි ප්‍රධානතම කාර්ය වන ධාන්‍ය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ආසියානු කලාපයේම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ අස්වනු නෙළීමට වැඩි රුචියක් දක්වන්නේ මිනිස් ශ්‍රමය හා අත් උපකරණ භාවිතා වන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයටයි. පසු අස්වනු හානිය සැලකීමේදි අසවනු නෙළීම හා නෙලන ක්‍රම කෙරෙහි අවධානය දීම ඉතා වැදගත් වේ.

මෙම පසුබිම මත ධාන්‍ය රැස් කර ගැනීමමේදි කාලගුණික හා දේශගුණික කාල වලදී අස්වනු ඒකරාශි කර ගැනීම කෙරෙහි කාලය හා ශ්‍රමය ඉතා වැදගත් වේ. අස්වනු නෙලීමේ කාලය අඩුකර ගැනීමෙන් කන්න දෙකෙහිම මුලික බිම් සැකසීමේ කාර්යයද ඉක්මන් වේ. වී වගාව, කුරක්කන් වගාව, මුං ඇට, කව්පි, තල, සෝයා බොංචි ආදී ධාන්‍ය වර්ග හා එළවළුවර්ග වගාකරන අතර අස්වනු නෙළීම එකම කාලවකවානුවක රට පුරාම සිදුවේ. එම් පසුබිම මත සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින් බැහැරව තාක්ෂණික ශිල්පීන් වෙත යොමු වීම සිදු කළයුතු අවශ්‍යතාවයකි. ඒ සඳහා භාවිතයට ගතහැකි සරල යාන්ත්‍රික ශිල්ප ක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ.


වී වගාවේ අස්වනු නෙළනය

පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි මෙම යන්ත්‍රය වී වගාවේ ගොයම් පදුරු කැපීමෙන් පසු යන්ත්‍රය ගමන් කරන දිශාවල ලම්භකව ඉපනැල්ල මත එක පෙළට වැටේ. පසු අස්වනු හානිය අවම වන අතර කාර්යක්ෂමව අස්වනු නෙළිම කරගත හැකි උපකරණයකි.


ඒකාබද්ධ අස්වනු නෙලන යන්ත්‍රය (General Guide line)

වී වගාවේ අස්වනු නෙළිමට හදුන්වා දී ඇති ඒකාබද්ධ අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර බොහෝදුරට එක සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත වේ. ඉදිරිපස කැපුම්තල මගින් ලබාගන්නා ගොයම් ගසින්, කරල් වෙන් කිරීම සිදුකරයි. ඉවතලන පදුරු කැබලි වලට කැපී ක්ෂේත්‍රයේ පතිතවීමත් වී අස්වැන්න පිරිසිදු වී එන වී මලු තුලට එකරැස් කරගැනීම දක්වා සියලු කාර්යයන් සිදුකරගත හැකි කාර්යක්ෂම උපකරණයකි.


සෝයා බෝංචි අස්වනු නෙළනය

වී වගාවේ අස්වනු නෙලන උපකරණය වැඩි දියුණුකල අවස්ථාවකි. මිනිස් ශ්‍රමයෙන් ක්‍රියා කරගනු ලබන වඩා අඩු කාලයකින් හා කාර්යක්ෂමතාවයකින් සෝයා බොංචි අස්වනු නෙළය හැක. ක්‍රියාකාරීත්වය වී වගාවේ අස්වනු නෙලනය පරිදි වේ.


අර්තාපල් අස්වනු නෙළන යන්ත්‍ර

මහා පරිමාන වගාබිම් නොමැති ලාංකික අල වගාවේ කුඩා බිම් ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි ද්විරෝද ට්‍රැක්ටර් සඳහා මෙම උපකරණය නිර්මාණය කර ඇති . වගාබිමේ 100-200 mm (මිලිමීටර්) ගැඹුරට පස තුළට යොමු කර අල හාරා ගැනීමට හැකිය. උස 40-50 පළලකින් යුත් තනි පේළියට සිට වු පාත්ති මත පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකිය. පසු අස්වනු හානිය අවම වන අතර කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දේ.


තේ දලු නෙළන සරල යන්ත්‍රඅතින් තේ දලු නෙළනවාට වඩා කාර්යක්ෂම වන අතර දලු වලට වන හානිය ද අවම වේ. එසේම කාර්යක්ෂමව තේ දලු නෙලාගත හැකි වීම තවත් විශේෂත්වයකි.

ක්ෂේත්‍රයේදී භාවිතා වන සරල තේ දළු යන්ත්‍ර දෙකක් මෙහි දැක්වේ.


රටකජු පොතු පාහින යන්ත්‍රය

මෙම යන්ත්‍රය අතින් ක්‍රියාකරවන අතර ඉහළින් ඇති පුනිලාකාර කෙටසට වේලාගත් රටකජු ඇට දැමීමෙන් එහි පොතු වෙන් කරගත හැකිය. පැගීමට පංකාවක් නොමැති නිසා අමතරව වෙනම හුළංකිරීමට භාජනය කළ යුතුය. රටකජු හැඩය ප්‍රමාණය අනුව සිදුරු සහිත අර්ධ කවාකාර තහඩුව මාරුකරමින් මින් අස්වැන්න ගුණාත්මකව ලබාගත හැකි වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.


රටකජු පොතු ගැලවීමේ යන්ත්‍රය

ගෘහස්ථ විදුලියෙන් ක්‍රියා කළ හැකි උපකරණයකි. රටකජු කරලෙන් බීජ වෙන් කර පිරිසිදු කරගත හැකි වේ. පැයකදී රටකජු බීජ 100/200/400 යන යන්ත්‍ර මාදිලි කිහිපයකින් මෙම උපකරණ දැකිය හැකිය.


මඤ්ඤොක්කා පෙති කපන යන්ත්‍රය

ගෘහස්ථ විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන විදුලි මෝටරයකින් ක්‍රියා කරන සරල තාක්ෂණික උපකරණයකි. මෙමඟින් මඤ්ඤොක්කා අල සියුම් පෙති ආකාරයෙන් කපා ගත හැකි අතර පැයකදී 20 Kg කැපීම සිදු කළ හැකිය. මඤ්ඤොක්කා පෙතිවලට කිසිදු හානියක් නොවීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.


බඩ ඉරිඟු අස්වනු මඬින යන්ත්‍රය (1)

රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයකි. බඩ ඉරිඟු කරල් වලින් ඇට වෙන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. වියලා ගත් කරල් පොතු සහිතව හෝ රහිතව යන්ත්‍රයට යොදා බීජ වෙන් කල හැකිය. බීජ අපතේ යාමක් සිදු නොවීම අමතර වාසියකි. පොතු රහිතව පැයකට බීජ 2500 Kg ද පොතු සහිතව නම් පැයකට 2000 Kg ද බීජ වෙන් කරගත හැක.


බඩ ඉරිඟු අස්වනු මඬින යන්ත්‍රය (2)

රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයකි. මෙහිදී බඩ ඉරිඟු පොතු රහිතව හෝ සහිතව ඇට වෙන් කරගත හැක. පැයකට 5000 Kg ඇට වෙන් කරගත හැක. බීජ අපතේ නොයාම හා බීජ වලට හානි නොවීම අමතර වාසියකි.


මඤ්ඤොක්කා අල ගලවනය

රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධ කර ක්‍රියාත්මක වන උපකරණයකි. පේලියට සිටුවන ලද මඤ්ඤොක්කා වගාවන් වල අල ගැලවීමට භාවිතා තල හැක. මෙමඟින් අල ගැලවී පස මතුපිටට පැමිණෙන නිසා අල එකතු කර ගැනීමටද හැකිය. මහා පරිමාණ වගාවන්ට වඩාත් සුදුසු වේ.