NAICC


 

 

 

 

 

 

 

 

 Director (Information & Communication),
Mr. S. Periyasamy

   ADA (Development)
Ms. I.S.M. Haleemdeen

 

ADA (Development)
Mr. W.M.K.R. Wickramasinghe
   ADA (Development)
Mr. T.A. Kamiss

 

AD (ICT)
Dammika Karangoda

 

 ADA (Development)
Mr. M.F.M.
Rizwan

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ICT Officer
H.G.T.S. Dharmasena

 

 ICT Officer
A.C.L. Nanayakkara

 

ICT Officer
P.S.U. De
Silva

 

ICT Officer
I.H.P.B. Jayasinghe

 

ICT Officer
K.M.S.U.M. Dissanayake

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 PA
K.A.U.N.N. Bandara

  MA
R.M.S.T. Rathnayake

 

DO
S.N.M.S.B. Samarakoon

 

DO
D.R.B.R.  Ranathunga

 

DO
W. K.
Madhumadhawi

 

DO
P.G.P.U.
De Silva

 

Artist
N.S.H. Bogahawaththa 

 

 

 

 

 

 

AI 
I.W.M.K.N.K. Yatawara

 

AI
M.K.D.M. Sriyantha Menike

 

AI
H.N. Handunge

 

AI
G.G. Siriyawathi

 

AI
A.T.K. Wijekoon

 

AI
E.M.R.N.R. Senevirathna

 

 AI
Y.M.C.K. Herath


 

 

 

 

 

 

 

 

AI 
H.L.C.N. Herath

 

AI
F.S. Salahudeen

 

AI
L.B. Narangammana

 

AI
K.R.S.N. Bandara

 

AI
K.Dilum Prabath

 

AI
J.K.D.T.K.M. Gunarathne

 

AI
K.M Nayana Kumari 

 

 

 

 

   

AI
N.K. Kahaduuwa

 

AI
R.M. Lakshika Roshani Bandara

 

AI
A.M.S.C.K. Aththanayaka

 

AI
S.N.M.L.P. Senanayaka

 

AI
K.D.Lasantha Kodikara

 

AI
P.R.H.N.Dahanayaka

   AI
W.M.S.D. Wickramasinghe

 

 

 

 

 

 

AI
H.M.B.H. Nawarathna

 

CDO
J.A.Nimali Kanchanamala

 

AI
H.B. Jayasekara
  AI
A.M.S.B. Amarakoon
  AI
Rajayogam Kowarthanan
  Photographer
A.C. Udayasiri
   TA
B.S.M.K. Siriwardhana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA
N. jayathilaka

 

Audio Visual Technical
A.C.B. Panabokke

 

Photographer
D.G.P. Darshana Sampath  
   Photographer
T.N. Rajapaksha
           

Administrator Unit

 

 

 

 

 

 

 

Chief Public Management Assistant
W.M.K.C.M. Wanigasekara

 

MA
S. Disanayaka


 

DO
W.A.M.M.C.B. Athapatthu

 

DO
H.P.G.H.B. Jayasena

 

DO
S.M. Galagoda


 

DO
S.K.B.
Sashika Nayomi
Wickramasinghe

 

DO
C.K.N. De Silva

 


 

 

 

 

 

 

 

Public Management Assistant T.G.S.A. Wimalarathne

 

 Public Management Assistant
S.H.C. Udayanga

 

Public Management Assistant W.W.M.K. Methmalee Bandara

 

Public Management Assistant G.K.G. Ranathunga Banda

 

Public Management Assistant
R.M.
Somawathi