මෑ කරල් ( Vegetable Cowpea)උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - විග්නා ඇන්ගියුකුලේටා විශේෂයට :(Vigna anguiculate)
කුලය
- ලෙගියුමිනෝසියේ

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

හවරි මෑ
වැලක් ආකාරයට වර්ධනය වේ. ලා කොළ පැහැති දිගු කරල්වල අග කෙළවර දම් පැහැතිය. බීජ කළු පැහැතිය. දින 60-70 අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කළ හැකිය.

පොළොන් මෑ
වැලක් ආකාරයට වර්ධනය වේ. තද කොළ පැහැති කරල්වල දම් පැහැති පැල්ලම් ඇත. ක්‍රීම් පැහැති බීජවල බීජ ලපය ප්‍රදේශය කළුය. දින 60-70 දී අස්වනු නෙළීම ආරම්භකළ හැකිය.

බුෂිටාවෝ (දේශීය)
පඳුරක් ආකාරයට වර්ධනය වේ. ලා කොළ පැහැති මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දිගකින් යුත් කරල් හටගනී. ක්‍රීම් පැහැති බීජවල බීජ ලපය ප්‍රදේශය දුඹුරු පැහැතිය. දින 45-50 දී අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භකළ හැකිය.

බී.එස්. 1
පඳුරක් ආකාරයට වර්ධනය වන අතර කරල් ලා කොළ පාටය. ක්‍රීම් පැහැති බීජ වල දුඹුරු පැහැති පැල්ලම් ඇත. දිග 45-50 දී අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ කළ හැකිය.

සේන
පඳුරු ආකාරයට වර්ධනය වන මෙම ප්‍රභේදයේ හටගන්නා මාංසල කරල් කොළ පැහැතිය. බීජ ක්‍රීම් පැහැතිවන අතර, බීජ ලපය රතු දුඹුරු පැහැතිය. දින 45-50 දී අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ කළ හැකිය.

පඳුරු පොළොන් මෑ
පඳුරු ආකාරයට වර්ධනය වන මෙම ප්‍රභේදයේ හටගන්නා කරල් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දිගකින් යුක්ත වේ. කොළ පැහැති කරල් මතුපිට දම් පැහැති පැල්ලම් දක්නට ලැබේ. බීජ ක්‍රීම් පැහැතිවන අතර, බීජ ලපය කළු පැහැතිය. දින 45-50 දී අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ කළ හැකිය.

ගන්නොරුව හවරි
වැලක් ආකාරයට වර්ධනය වේ. ලා කොල පැහැති දිගු කරල් හටගනී. බීජ රතු දුඹුරු පැහැතිය. මල් පිපීමට දින 35-40 ක් ගත වේ. පළමු අස්වැන්න දින 45-48 දී නෙළාගත හැකිය.

ගන්නොරුව A - 9 මෑ
වැලක් ආකාරයට වර්ධනය වේ. දින 40-45 ක් මල් පිපීම ආරම්භ වේ. දිගු මාංශල කොල පැහැති කරල් හට ගනී. පාමුල කුණුවීමේ රෝගයට ඔරොත්තු ඳේ කළු පැහැති බීජ වල ක්‍රීම් පැහැ ලපයක් දක්නට ලැබේ. කරල්වල කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩියි.

දේශගුණික අවශ්‍යතා සහ පස

පස

වැලි ලෝම් පස් වගාව සඳහා වඩා සුදුසුය. පසෙහි පී.එච්. අගය 5.6-7 අතර වීම වගාවට යෝග්‍ය වේ. ජල වහනය දුර්වල මැටි අධික පස වගාවට සුදුසු නැත.

බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 15-20 පමණ ගැඹුරකට පස පෙරලා කැට පොඩිකර ගන්න. තද වර්ෂා කාලයන්හි ජලය රඳා සිටීමට ඉඩ ඇති ස්ථානවල උස් පාත්ති හෝ වැටි හා කාණු සකසාගන්න.

ජල සම්පාදනය යටතේ වගාකරන අවස්ථාවේදී වැටි හා කානු සකසන්න. පාත්ති නොසාදා සමතලා බිමෙහි වගා කරන්නේ නම්, විශේෂයෙන් මහ කන්නයේදී ඉඩමෙහි ජලවහන කානු සැකසීම වැදගත්ය.

බීජ අවශ්‍යතාවය

පඳුරු ආකාරයේ වර්ග හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 17-20

වැල් ආකාරයේ වර්ග හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 16-20

වගා පිළිවෙත්

පරතරය

පඳුරු මෑ වර්ග - පේළි අතර සෙන්ටිමීටර් 60-75 සහ පැළ අතර සෙන්ටිමීටර් 20,
වැල් ආකාරයේ මෑ වර්ග - පේළි අතර සෙන්ටිමීටර් 90 සහ පැළ අතර සෙන්ටිමීටර් 30. ආධාරක කෝටු වෙත වැල් වැඩීමට සලසන්න.

බීජ සිටුවීම
එක් වළකට බීජ 3 - 4 ක් පමණ එකිනෙකට තරමක් දුරින් සිටුවන්න. සිටවූ බීජවලට හොඳින් ජලය සපයන්න.

වගා කාලය
වියළි කලාපයේ මහ කන්නයේදී නොවැම්බර් මස අවසාන භාගයේ දී වගාව ආරම්භ කරන්න. යල් කන්නයේ අහස් දියෙන් වගා කරන්නේ නම් මාර්තු හෝ අප්‍රේල් මාසවලදී බීජ සිටුවිය යුතුවන අතර, ජල සම්පාදනය යටතේ නම් අප්‍රේල් හෝ මැයි මාසවලදී වගාව ආරම්භකළ යුතුයි. තෙත් කලාපයේ මෙම භෝග වගාකළ යුත්තේ තද වර්ෂා කාලයට පසුවය.


පොහොර යෙදීම
බීජ සිටුවීමට පෙර දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර හෙක්ටයාරයට ටොන් 10 ක් පමණ යොදා පසට කළවම් කරන්න. එයට අමතරව පහත සඳහන් අන්දමට රසායනික පොහොරද වගාවට ලබා දෙන්න.

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.

මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2කට පෙර)

35

130

35

මාසයකට පසු

55

-

35

ජල සම්පාදනය
වගාවේ මුල් අවධියේ දී දින 4 කට වරක් බැගින් ද, ඉන්පසු සතියකට වරක් බැගින් ද, ජලය සපයන්න. පසෙහි තෙතමනය වැඩි වුවහොත් පාමුල කුණුවීමේ රෝගය වැළඳීමට ඉඩ තිබේ.

වල් පැළෑටි පාලනය
සති 2 සහ 4 දී වගාවේ වල් පැළෑටි ඉවත් කරන්න.

පැළ තුනී කිරීම
බීජ පැළවී සති 2 කින් නිරෝගිමත් පැළ 2 ක් එක් වළක ඉතිරි කර අනෙක් පැළ ගලවා දමන්න.

ආධාරක සැපයීම සහ වැල් පුහුණු කිරීම
වැල් ආකාරයේ මෑ ප්‍රභේද සඳහා ආධාරක සැපයීම අවශහ්ය. ඒ සඳහා අඩි 7 ක් පමණ උස ආධාරක කෝටු එක් වළකට එක බැගින් සිටුවා එම ආධාරක කෝටුවකට වැල් පුහුණු කිරීම හෝ තැනින් තැන ආධාරක කෝටු සිටුවා සිරස් අතට ලණු ඇද, ලණු දිගේ වැල් පුහුණු කරන්න.

අස්වැන්න නෙළීම

අස්වැන්න නෙළීම

පඳුරු සහ වැල් ආකාර දෙකේම අස්වැන්න නෙළීම සෑම දින 2 කට වරක් කිරීමෙන් අස්වැන්නේ ගුණාත්මය පවත්වා ගත හැකියි. පඳුරු ආකාරයේ ප්‍රභේද වලින් අස්වනු වාර 7-12 පමණ ලබාගත හැකිය. වැල් ආකාරයේ වර්ග වලින් අස්වනු වාර 15 - 16 පමණ ලබාගත හැකිය.

අස්වැන්න

පොළොන් සහ හවරි මෑ

හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 12

බුෂිටාවෝ දේශීය

හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 10

පඳුරු පොළොන් මෑ

හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 9

ගන්නොරුව හවරි

හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 35

ගන්නොරුව A 9

හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 21-24

කෘමි හා රෝග පාලනය

කෘමි පාලනය

කිහිප වර්ගයකට අයත් කරල් විදින දළඹුවන්, බෝංචි මැස්සා, පත්‍ර කීඩෑවන්, කුඩිත්තන් සහ පිටි මකුණන් නිසා හානි සිදුවිය හැකිය. දරුණු මට්ටමේ හානියක් පවතින අවස්ථාවලදී පමණක් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදා එකී කෘමීන් පාලනය කිරීමට කටයුතු කරන්න.

කරල් විදින පණුවා

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

නොවැලුරෝන් 100g/l EC

මිලිලීටර් 16

ෆ්ලුබෙන්ඩියාමයිඩ් 24% WG

ග්‍රෑම් 2

Chloranthraniliprole + Thaiomethoxam

ග්‍රෑම් 2.4

ක්ලෝරෝත්‍රැනිලිප්‍රෝල් 200g/ l SC

මිලිලීටර් 3

බෝංචි මැස්සා
බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

- Thaimayhoxam 70% WS - 1.5g/ 1kg seed (තයමෙතොක්සම්) යොදා බීජ ප්‍රතිකාර කර පැය 24 තබා සිටුවීම. හානිය උග්‍ර නම් පහත දිලීර නාශක යොදා හානිය පාලනය කිරීමට කටයුතු කරන්න.

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

කාබොසල්ෆන් 200g/l

මිලිලීටර් 50

ඩයිසිනෝන් 500g/l EW

මිලිලීටර් 64


සුදු මැස්සා/ පැළ මැක්කා/ කුඩිත්තා/ පිටි මකුණා

කෘමිනාශකය

ජලය ලීටර් 16ක දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

Dinotofuran 20% WP (ඩිනොමොෆියුරාන්) 14.5g/

ග්‍රෑම් 14.5

Dia fenthiuron 50% WP

ග්‍රෑම් 10

Thiocyclam (තයෝසයිකල්ම්)

ග්‍රෑම් 40

Chloranthraniliprole + Thaiomethoxam (Vertako) (ක්ලෝරෝත්‍රැනිලිප්‍රෝල් + තයමෙතොක්සාම්)

ග්‍රෑම් 4

කෘමිනාශක යෙදීමට පෙර සුදුසු අවස්ථාවට පත්වී ඇති කරල් නෙළා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. කෘමි නාශක ලේබලයේ සඳහන් පෙර අස්වනු කාලය ගත වීමට පෙර, නැවත අස්වැන්න නෙළීම පාරිභෝගික සෞඛ්‍යයට අහිතකරය.

රෝග පාලනය
පාමුල කුණුවීම/ මුල් කුණුවීම

පත්‍ර කහ පාටවන අතර, රෝගී පැළ මැලවී යයි. කඳ පාමුල ප්‍රදේශයෙන් දුඹුරු පැහැති දුර්වර්ණ වීමක් ඇති වී එය ක්‍රමයෙන් ඉහළ ප්‍රදේශය දක්වා වර්ධනය වේ. මෙය ස්කෙලෙරෝටියම් දිලීර විශේෂය හෝ ෆියුසාරියම් දිලීරය නිසා හට ගනී.

භෝග මාරුව, පසෙහි අධික තෙතමන තත්ත්වයක් ඇති නොවීමට වග බලා ගැනීම හා නයිට්‍රජන් අඩංගු රසායනික පොහොර වැඩිපුර නොයෙදීම ආදිය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යෙදීමෙන් රෝගය පාලනය කරගත හැකිය. රෝගය දරුණු තත්ත්වයට පත්ව ඇත්නම් රසායනික ප්‍රතිකාර වලින් සාර්ථක නොවේ. පාමුල කුණුවීමේ රෝගී තත්ත්වය කේෂ්ත්‍රයේ තැනින් තැන ඇතිවන බැවින් රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන මුල් අවස්ථාවේම හානි වූ ශාකය පස් සමඟ කේෂ්ත්‍රයෙන් ඉවත් කර නිර්දේශිත දිලීර නාශකයකින් හානි වූ ස්ථානය සහ ඒ අවට පස හොඳින් තෙත් කරන්න. දිලීර නාශක මුළු කේෂත්‍රයටම යෙදීම ආර්ථික නොවේ.

අළු පැහැති කඳ අංගමාරය
මෙය තෙත් කලාපයේ වගාවන් සඳහා බහුල වශයෙන් වැළඳිය හැකි රෝග යකි. රෝග ඇතිවන්නේ ක්‍රොෆෝමිනා ෆේසියෝලි නැමැති දිලීරය නිසාය. මෙම රෝගය කුඩා පැළවලට මෙන්ම තරමක් වැඩුනු පැළවලටද වැළඳිය හැකිය. මූලික රෝග ලක්ෂණ වශයෙන් අළු දුඹුරු පැහැති ගිල්වුන ස්වභාවයක් ගන්නා වියළි පැල්ලම් කඳෙහි පාදස්ථ ප්‍රදේශයෙහි ඇතිවේ. ශාකය ක්‍රමයෙන් වැඩෙත්ම, මෙම රෝග පැල්ලම් පැළෑටියේ අග්‍රස්ථ ප්‍රදේශය දක්වා

ක්‍රමයෙන් විශාල වේ. එවිට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් පැළෑටිය මැලවී පසුව මැරී යයි. රෝගී ගස්වල පත්‍ර කහපාට වී මැරීයාමද සිදුවේ. රෝගය දරුණු මට්ටමින් පවතින වගාවන්හි විශාල අස්වනු හානියක් ඇතිවිය හැකිය. පඳුරු පොළොන් මෑ ප්‍රභේදය මෙම රෝගයට හොඳින් ඔරොත්තු දෙන අතර ඹීඑස්. 1 ප්‍රභේදය එයට වsශාල වශයෙන් ගොදුරු වේ. සේන සහ බුෂිටාවෝ දේශීය ප්‍රභේද මෙම රෝගයට මධ්‍යස්ථ මට්ටමකින් ඔරොත්තු ඳේ වගාවට සති 4 පමණ වයස් වූ විට ටෙබුකොනසෝල් (ෆොලිකර්) දිලීර නාශකය යෙදීමෙන් සාර්ථකව රෝගය පාලනය කරගත හැකිය.

මෑකරල් වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු