ග්‍රේප් පෘෘට් (පැඟිරි කුලයේ ශාක)වර්ගීකරණය

රාජධානිය : Plantae

වංශය : Magnoliophyta

වර්ගය : Magnoliopsida

උප වර්ගය : Rosidae

ගෝත්‍රය : Sapindales

කුලය : Rutaceae

ඝනය : Citrus

විශේෂය : Paradisi

උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය Citrus paradisi

හැදින්වීම

බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දූපත්වලට අයත් බාබඩෝස් දූපතේ සම්භවය වූ බවත් ජම්බෝලවල විකෘතියක් නිසා මෙය හටගත් බවත් විශ්වාස කෙරේ.

ඝර්ම කලාපීය දේශගුණයට හැඩ ගැසී ඇති මෙය ශ්‍රි ලංකාවේ පහතරට වියළි හා අතරමැදි කලාපවලත් උඩරට අතරමැදි කලාපවලත් හොදින් වැඩේ.


ග්‍රේප් පෘෘට්

ඖෂධීය ගුණ හා පෝෂණ සංයුතිය

කැල්සියම්, පොස්පරස් වැනි ඛීජවලින් සහ විටමින් බී හා සී වලින් පොහොසත්ය.
මෙය ආහාර රුචිය වැඩි කිරීම, ආමාශගත රෝග සමනය කිරීම දියවැඩියාව පාලනය කිරීම, ක්විනයින් රසායනය අඩංගු හෙයින් මැලේරියා රෝගය වැළැක්වීම වැනි ඖෂධීය ගුණවලින් යුක්තය.

පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් පිරි ග්‍රේප් පෘෘට්

පාංශු හා දේශගුනික අවශ්‍යතා

විශාල පරාසයකට අයත් පස් වර්ගවල වගා කළ හැක. නමුත් ජලවහනය හොදින් සිදුවන මීටර් 2ක් පමණ ගැඹුරු භූගත ජල මටිටම පස මතුපිට සිට මීටර් 1කට වඩා පහළින් පිහිටන සැහැල්ලු පස් වඩාත් සුදුසුය. මෙය ඝණ පස් තටිටු හෝ බොරළුවලින් තොරවිය යුතුය.
හොදින් හිරු එළිය අවශ්‍ය වන අතර මිලි මීටර් 1750ක් 2000ක් පමණ වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් අවශ්‍ය වේ. ඵල හටගැනීම උත්තේජනය කිරීමටත් ඵල හොදින් මේරීමටත් වර්ෂය තුළ මාස 1-2 ක පමණ නිශ්චිත වියළි කාලයක් සහ අඩු වායුගෝලීය තෙතමනයක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.

මනාව වැඩුණු ශාකයක්

ආර්ථික වාසි

කැල්සියම් පොස්පරස් වැනි ඛජවලින් හා විටමින් සී හා බී වලින් පොහොසත් අළුත් පලතුරක් ලෙස පරිභෝජනයෙන් අඩු මුදලකට උසස් පෝෂණයක් ලබාගත හැක. මෙයට අමතරව ජෑම්, කෝඩියල්, සිරප් වැනි ආහාර හා බීම වර්ගත් ගෙඩියේ පොත්තෙන් පෙක්ටීන් හා වාෂ්පශීලි තෙල් වර්ගත් නිෂ්පාදනය කළ හැක. මේ නිසා වගාව දියුණු කිරීමෙන් කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික අංශයේ රැකියා සුලභ කිරීමත් ජනතාවට උසස් පෝෂණයක් ලබා දිමටත් හැකි වනු ඇත.

පෝෂණ ගුණයෙන් පිරි ග්‍රේප් පෘෘට්