කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධනය හා තොරතුරු සේවය ප්‍රධාන කොටම අප ර‍ටේ කෘෂි ව්‍යාපාර සැලසුම් කිරී‍මේ හා ක්‍රියාත්මක කිරී‍මේ කටයුතු වලට සහාය වීම සඳහා එක වහලක් යට සියළුම සේවා සැපයී‍ෙම් සේවයක් ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත‍මේන්තු‍ව විසින් එහි ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශය‍ යටතේ මෙම කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා තොරතුරු සේවය පිහිටුවනු ලැබීය.
මෙහෙවර
ශ්‍රි ලංකාවට කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සෞභා‍ග්‍ය උදාකර ගැනීම සඳහා කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධනයෙහිලා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වල සහභගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
සේවා හා ක්‍රියාකාරකම්

 • කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධනයෙහිලා පුද්ගලයන්, පළාත්සභා, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හා අනෙකුත් සංවිධාන සමඟ සක්‍රිය ලෙස සහයෝගීව කටයුතු කිරීම.
 • නිෂ්පාදකයන්, සකසුරුවම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, අපනයනකරුවන් සහ රාජ්‍ය නිළධාරීන් අතර සබඳතා ගොඩනැංවීම සඳහා සහාය වීම.
 • නිෂ්පාදනය, සැකසීම හා අලෙවිය පිළිබඳ තොරතුරු එක් රැස් කිරීම හා කඩිනමින් එම තොරතුරු පාරිභෝගිකයින් අතර බෙදා හැරීම.
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත‍මේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවා පිළිබඳව නිරන්තරව පාරිභෝගිකයින් හට දැනුම් දීම
 • ශ්‍රි ලංකා‍වේ හා අදාල වෙනත් රටවල පාරිභෝගික භාණ්ඩ වල මිළ ගණන් පිළිබඳව නවතම දත්ත සමූහයක් ස්ථාපිත කිරීම.
 • කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය සඳහා තෝරා ගත් ක්ෂේත්‍ර අලලා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
ඉලක්කගත ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර

පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍ර ව්‍යවසාය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික මෙන්ම වෙනත් සහාය ලබාදී‍මේදී ප්‍රමුඛත්වය දැක්විය යුතු ක්ෂේත්‍ර ලෙස හදුනාගනු ලැබ ඇත.
 • කෘෂි නිෂ්පාදන සැකසීම හා අගය එකතු කිරීම.
 • පූර්ව හා පශ්චාත් අස්වනු හානි වලක්වා ගැනීම.
 • ඒකාබද්ධ කෘෂිකර්මය හා නිෂ්පාදන ක්‍රම.
 • මල් හා විසිතුරු පැළෑ‍ටි නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • බීජ හා ‍රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම

සිය නිෂ්පාදනවල ඵලදායිතාවය හා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ අදාල තොරතුරු අපේක්ෂාවෙන් සිටින කෘෂිකර්මය පදනම් කර ගත් ව්‍යාපාරවල නියලී සිටින හා එම හැකියාව ඇති ව්‍යවසායකයින් හා සංවිධාන
අප ඔබට සහායවන ආකාරය

 • කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය සඳහා නිෂ්පාදන ප්‍රවනතා වෙළදපොළ අවශ්‍යතා පිළිබඳ තොරතුරු නව තාක්ෂණය ලබා දීම
 • කෘෂි ව්‍යාපාරවලට ප්‍රධාන වන විශේෂිත තාක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණු සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීම
 • කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණ සහාය ලබාදීම
 • ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම හා ආර්ථිකමය තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගැනීමට සහායක නියෝජිතායතන සමඟ සම්බන්ධ කිරීම
 • ව්‍යාපෘති සම්පාදන මූලික පියවරවලදී එහි සැලසුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා තාක්ෂණික විශේෂඥයන්ගේද සහාය ඇතිව අනුග්‍රහය දැක්වීම
පුහුණු වැඩසටහන්

පාඨමාලා අංකය පාඨමාලා විස්තරය කාල සීමාව භාෂා මාධ්‍ය
01 පළතුරු පැළවල අංකුර බද්ධය හා රිකිලි බද්ධය සහ තවාන් පාලනය පිළිබඳ උසස් තාක්ෂණය එක් දින සිංහල/ දෙමල
02 ලාබදායි ව්‍යාපාරයක් ලෙසින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය එක් දින සිංහල/ දෙමල
03 බිම්මල් නිෂ්පාදනය එක් දින සිංහල
04 පශ්චාත් අස්වනු කල්තබා ගැනීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කර වෙළදපොළ තත්වයන්ට යෝග්‍ය පරිදි පළතුරු හා එළවළු නිෂ්පාදන එක් දින සිංහල
05 පළතුරු හා එළවළු කල්තබා ගැනීමේ ක්‍රම (ආර්.ටී.එස්) එළවළු හා නැවුම් කැපු එලවළු විජලීකරණය කිරීම දෙදින සිංහල/ දෙමල
06 වානිජ ගොවිපලවල් ලෙස මධ්‍යම හා විශාල ප්‍රමාණයේ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම දෙදින සිංහල
07 මීමැසි පාලනය දෙදින සිංහල
08 වානිජ මට්ටමේ බෝග නිෂ්පාදනය සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන ක්‍රම (විසිරි හා බිංදු) සැලසුම් කිරීම , ස්ථාපිත කිරීම හා නඩත්තු කිරීම තෙදින සිංහල
09 ආරක්ෂත ගෘහ තුළ අධික වටිනාකමින් යුත් බෝග වගා කිරීම (ජල පෝෂිත) තෙදින සිංහල

අංක 08 දරණ පාඨමාලාව හැර අනෙකුත් සියළුම පාඨමාලා පේරාදෙණිය ගන්නොරුවේ පිහිටි සේවා සංස්කරණ පුහුණු ආයතනය හා අහාර පර්යේෂණ ආයතනයේදී පවත්වනු ලබයි. අංක 8 හි දැක්වෙන පාඨමාලාව අනුරාධපුර පුලියන්කුලමෙහි පිහිටි ගොවිපල් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ. පාඨමාලාවේ විෂය නිර්දේශයට සිද්ධාන්තමය හා ප්‍රායෝගික අධ්‍යන කාල සීමාවන් අන්තර්ගතවෙයි.අධ්‍යක්ෂ
අමල් අනුරප්‍රිය මයා

0812-388098
directoretc.doa@gmail.com